See on ametiasutuse poolt väljastatud dokumendile antud allkirja tõestamine. Apostill on vajalik dokumendi esitamiseks teises riigis.  
Eestil on sõlmitud mõnede riikidega lepingud dokumentide vastastikuseks tunnustamiseks ja sellisel juhul ei lähe apostilli vaja. Näiteks kui Eestis välja antud dokumenti kasutatakse Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaa Föderatsioonis ja Poolas, siis ei ole apostill dokumendil vajalik.  
Apostill pannakse igas riigis ainult dokumentidele, mis on välja antud asukohamaa ametiasutuse poolt (näiteks Eestis võib panna apostilli ainut nendele dokumentidele, mille on välja andnud Eesti ametiasutused).