Me teeme korrektuuri ja toimetame valmistekste, mis on vene, ukraina, eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles. Korrektuuri ja keeletoimetamist teostab vastavat keelt emakeelena kõnelev isik – keeletoimetaja või professionaalne kogenud tõlkija.  
Teksti korrektuur – see on stiililiste ebatäpsuste, grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivigade parandamine, ümberfraseerimine, teksti stiililise ühtsuse saavutamine, lugemise kerguse ja arusaadavuse tagamine. Korrektuuri võib võrrelda toote lõppviimistlusega, kui kõrvaldatakse kõik konarused ja lisatakse sära, stiilipuhtus. 
Teksti toimetamisel kontrollib spetsialist tõlke õigsust ja täpsust, võrdleb tõlget originaaltekstiga. Tõlke keeletoimetamine on vajalik siis, kui te kahtlete teise tõlkija poolt teostatud tõlke kvaliteedis. Kui tekst on kirjutatud väga oskamatult või on kasutatud automaattõlget, siis on lihtsam ja kiirem tekst uuesti tõlkida. Sellistel juhtudel võib toimetamise maksumus küündida tõlkimise maksumuseni. Seepärast soovitame me tõlkija valimisse väga tõsiselt suhtuda, sest parem on teha tõlge üks kord kvaliteetselt, kui pärast ebakvaliteetset tööd parandada.